upoutavka 2020

Česká města
Zahraniční města

Eva

Európa, 2018

Preklad: Adam Bžoch

Holandskú prozaičku medzivojnového obdobia Carry van Bruggen prirovnávajú k V. Woolf. Veľmi dobre rozumie ženskému  emancipovanému a intelektuálnemu svetu, ktorý je moderný, otvorený všetkým menšinovým skupinám a názorom. Literárno-esejistický román Eva patrí k dielam prvej vlny európskeho feminizmu.